f f~e ]
0602A
500��?10��?��?unit=��?chiDesc=��������������?engDesc=AJITSUKE NAMEKO